Kan jag, tillsammans med mitt ex som också är mitt barns far, ansöka om att få samarbetssamtal även om det finns ett beslut om att jag har ensam vårdnad?

Vi behöver bland annat diskutera inställda, med kort varsel, umgängen. Men också hur resekostnaderna ska fördelas samt om en pappa, som inte är vårdnadshavare, ansöka om försörjningsstöd för resorna.

Svar:

Enligt socialtjänstlagen är kommunen skyldig att erbjuda föräldrar samarbetssamtal. Dessa samtal, som oftast sker hos socialtjänsten (familjerätten), är således en rättighet som föräldrar kan begära oavsett hur vårdnaden är reglerad.

Samtalen är frivilliga och båda föräldrarna bör efterfråga dem med syftet att komma fram till samförståndslösningar under, som det står i lagen, sakkunnig ledning.

Förutom frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge kan man också diskutera och komma fram till lösningar om barnets försörjning.

En förälder, oavsett vårdnad, och som helt eller delvis saknar pengar för att betala umgängeskostnader har även rätt att ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten. Föräldern bör kontakta socialtjänsten för mer information.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons