Jag har haft ett omfattande umgänge med min son utan att mamman behövt oroa sig för hans välmående. Jag planerar nu en utlandsresa med honom. Mamman, som är ensam vårdnadshavare, kräver att få veta vart vi ska resa innan hon ordnar pass för sonen. Jag kan alltså inte planera resan och resmålet avgör om sonen får ett pass eller inte. Jag planerar också en annan resa till mitt hemland eftersom mina föräldrar fyller 60 år. Det känns inte rimligt att mamman kan stoppa resorna.

Svar:

Det får anses som rimligt att mamman, som är ensam vårdnadshavare, vill känna till resmål, hur hon kan nå dig och annan motsvarande information innan resorna. Resmålet kan ha betydelse då du har ett annat hemland än Sverige. Kanske mamman är rädd, befogat eller obefogat, för att du ska olovligen ska bortföra sonen till det landet.

Det framgår dock av ditt mejl att du anser att en sådan risk är utesluten. Du vill endast göra en utlandsresa med sonen utomlands samt vid ett annat tillfälle närvara vid dina föräldrars födelsedagar.

Utifrån en sådan bedömning, och med hänsyn tagen sonens behov av en nära kontakt med sin farmor och farfar, talar mycket för att mamman bör medge resorna samt skaffa pass till sonen.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...