Vi har separerat och har gemensam vårdnad. Jag har förgäves försökt få till stånd ett umgängesschema passar både barnen och henne. Men hon säger att det är hon som bestämmer när barnen får träffa mig och att hon inte ens behöver informera mig om barnens hälsa.

Jag vill också ha ett bodelningsavtal och jag anser mig ha kvarsittningsrätt till hyresrätten trots att hon står på kontraktet. Men hon kräver att jag flyttar ut och bara ta med mina kläder.

 Igår fick jag ett brev från en advokat som informerar att barnens mor vill ha ensam vårdnad samt att jag ska flytta ut ur lägenheten inom 10 dagar annars går detta till tingsrätten.

Kan jag ta hjälp av polis om jag vill träffa mina barn? Hon måste väl låta mig vara med barnen lika mycket?

Svar:

En förälder får inte ensidigt bestämma i frågor om boende och umgänge om gemensam vårdnad föreligger. Föräldrarna kan avtala om barnets boende genom ett skriftligt avtal godkänt av socialnämnden. I de fall då föräldrarna inte kan enas om var barnet kan bo någonstans får tingsrätten, på begäran av en förälder, besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med.

Avgörande här är vad som är bäst för barnet och man ska även beakta barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna. För att bestämma om växelvis boende förutsätter vidare att föräldrar har en mycket god kontakt med varandra och att de har en stor förmåga att samverka för att få det boendet att fungera. I de fall då föräldrarna har samarbetssvårigheter, kan rätten finna att det är mer lämpligt att anförtro vårdnaden ensam till en av föräldrarna.

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med oavsett om gemensam vårdnad föreligger eller inte. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets umgängesrätt. Om den förälder som bor med barnet eller som har ensam vårdnad om barnet aktivt motverkar att den andre föräldern får träffa barnet föreligger umgängessabotage. Detta kan i vissa fall medföra att den förälder som har ensam vårdnad, eller som har barnet boende hos sig, förlorar den rätten.

När sambor separerar gäller att den som bäst behöver lägenheten får bo kvar. I det här fallet finns gemensamma barn att ta hänsyn till, vilket innebär att om barnen huvudsakligen ska bo tillsammans med din ex-sambo kan hon tilldelas kontraktet. Om växelvis boende bestäms för barnen kan även sambornas ekonomi, eller möjligheterna att få annan bostad, spela in.

Eftersom din ex-sambo har anlitat ett juridiskt ombud råder vi dig att göra detsamma. Du är välkommen att ta kontakt med oss på Prio Advokatbyrå så kan vi hjälpa dig. 

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons