För ett år sen flyttade jag ihop med min kille. Vi gifte oss enligt vår kultur men räknas som sambor enligt svensk lag. Efter sju månader av fysisk och psykisk misshandel kastade han ut mig medan jag var gravid. Under graviditeten visade han inget intresse för barnet.

Nu efter ett år kräver han faderskap och 50 % vårdnad om vår son trots att han aldrig har varit en pappa för honom. Om jag inte frivilligt uppger att han är pappa så hotar han med domstol och att han vill ha DNA-test.

Vad kan jag göra så att han inte får vårdnad? Hur kan jag skydda mig och mitt barn från denna psykopat?

Svar:

Då ni inte har ingått äktenskap enligt svenska regler innebär det att du idag har ensam vårdnad om er son.

När sonen föddes får man anta att pappan bekräftade faderskapet hos socialtjänsten (familjerätten). Om han i efterhand vill få det utrett genom en DNA undersökning får han vända sig till domstol, vilket han förefaller känna till enligt din beskrivning.

För att bli vårdnadshavare, i det här fallet förefaller pappan vilja ha gemensam vårdnad, krävs ett beslut i domstol eller att ni skriver ett avtal godkänt av socialnämnden.

Du bör rådgöra med en advokat hur du ska förhålla dig till hans begäran om att bli vårdnadshavare. Advokaten kommer på bästa sätt företräda dig i rättsprocessen.

Det är inte uteslutet att tingsrätten ser det ur pappans perspektiv och beslutar om gemensam vårdnad och att sonen får rätt till ett visst umgänge med sin pappa. Tingsrätten kanske bedömer att det är det bästa för sonen.

Skulle tingsrätten se det ur ditt perspektiv är det rimligt att anta du får fortsatt ensam vårdnad och att sonens umgänge med sin pappa tryggas genom vissa restriktioner och/eller umgängesstöd.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons