Min son och hans före detta sambo har delad vårdnad om våra barnbarn. Nu ska mamman flytta till en annan kommun.

Kan hon göra detta utan min sons tillåtelse?

Svar:

Först bör man reda ut vissa begrepp.

Det vardagliga och mycket förekommande uttrycket delad vårdnad, som inte förekommer i lagboken, kan avse två omständigheter. Dels att föräldrarna har gemensam vårdnad, dels att barnen också bor växelvis hos båda föräldrarna. 

Din fråga avser förmodligen att föräldrarna har gemensam vårdnad om dina barnbarn, och att mamman planerar att flytta med barnen till en annan kommun. Vid en eventuell flyttning kan barnen således komma att bo på heltid hos mamman i den nya kommunen.

Vid gemensam vårdnad ska föräldrar tillsammans fatta alla viktiga beslut när det gäller barnen. Ett beslut om att flytta till en annan kommun är ett sådant viktigt beslut som ingen förälder, under gemensam vårdnad, ensam får besluta om.

I det här fallet ska alltså din son godkänna att barnen flyttar till den nya kommunen.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...