Min son och hans före detta sambo har delad vårdnad om våra barnbarn. Nu ska mamman flytta till en annan kommun.

Kan hon göra detta utan min sons tillåtelse?

Svar:

Först bör man reda ut vissa begrepp.

Det vardagliga och mycket förekommande uttrycket delad vårdnad, som inte förekommer i lagboken, kan avse två omständigheter. Dels att föräldrarna har gemensam vårdnad, dels att barnen också bor växelvis hos båda föräldrarna. 

Din fråga avser förmodligen att föräldrarna har gemensam vårdnad om dina barnbarn, och att mamman planerar att flytta med barnen till en annan kommun. Vid en eventuell flyttning kan barnen således komma att bo på heltid hos mamman i den nya kommunen.

Vid gemensam vårdnad ska föräldrar tillsammans fatta alla viktiga beslut när det gäller barnen. Ett beslut om att flytta till en annan kommun är ett sådant viktigt beslut som ingen förälder, under gemensam vårdnad, ensam får besluta om.

I det här fallet ska alltså din son godkänna att barnen flyttar till den nya kommunen.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...