Mamman vägrar att lämna ut dottern till pappan efter tingsrättens avgörande; han har fått ensam vårdnad om barnet. Pappan har bett om hjälp hos socialtjänsten för att hämta flickan, men de säger att de inget kan göra.

Till vem ska pappan vända sig för att få hem dottern? Måste det gå till verkställighet, vilket kan komma att ta lång tid? Vem ser till barnets bästa?

Svar:

Pappan ska vända sig till tingsrätten och ansöka att beslutet om den ensamma vårdnaden ska genomföras (verkställas). Varken socialtjänsten, eller någon annan myndighet, kan alltså besluta om verkställighet.

Vid sin prövning tar tingsrätten hänsyn till barnets bästa och undersöker i första hand om överlämnandet kan ske frivilligt. Ibland med hjälp av en utsedd medlare. Dessa försök bör få ta en viss tid men rätten har ett ansvar för att verkställighet ska ske inom en rimlig tid.

Om försöken är resultatlösa kan rätten besluta att överlämnandet ska ske med tvång. Det vanligaste tvångsmedlet är vite (en straffpåföljd). Vitet bestäms i pengar som den som inte vill lämna över barnet kan dömas att betala. Föräldern får alltså betala böter.

Tingsrätten kan också, vilket inte är vanligt, besluta om poilishämtning. Hämtningen ska i så fall genomföras så skonsamt som möjligt för barnet. I samband med kan det bli aktuellt att personal från till exempel socialtjänsten och barnpsykiatrin (BuP) medverkar.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...