Vad gäller när ett ensamkommande barn ska bli pappa? 
Vad har han för rättigheter/skyldigheter gentemot mamman och barnet? Vad som gäller när en 17årig tjej får barn med en kille som är här i landet som ensamkommande flyktingbarn men som inte fått uppehållstillstånd?

Kan han ta med barnet till sitt hemland (Afghanistan) om han blir utvisad? Vad har han för rättigheter/skyldigheter gentemot min dotter och sin dotter? Vad har jag som morfar för barnet och vårdnadshavare för mamman för rättigheter/skyldigheter?

Svar:

För att svara på din fråga är det viktigt att först reda ut vem som är vårdnadshavare vid barnets födelse. Skulle ditt barnbarn vara gift med utlänningen har de gemensamt vårdnad om det nyfödda barnet (6 kap. 3 § Föräldrabalken). Om de inte är gifta är modern ensam vårdnadshavare.

Föräldrar som inte är gifta kan få gemensam vårdnad genom registrering hos Skatteverket. Ett faderskap kan fastställas på olika sätt. Det kan bl.a. ske genom DNA-undersökning. Skulle t.ex. utlänningen i det här fallet göra en sådan har han också möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige, just på anknytning till det nyfödda barnet.

Det är barnets vårdnadshavare som både har rättigheter och skyldigheter. Utlänningen är alltså inte automatiskt vårdnadshavare utan det är något han måste ansöka om. När han ansökt om detta och även ansökt om gemensam vårdnad är huvudregeln att beslut om barnet fattas gemensamt. Han har inte rätt att mot den andra förälders vilja ta med barnet till ett annat land.

Skulle de ha gemensam vårdnad och ena föräldern blir utvisad är det sannolikt att ditt barnbarn kommer kunna ansöka och beviljas ensam vårdnad av tingsrätten. Detta på den grund att den andra föräldern är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden.

Som morfar har du inga skyldigheter eller rättigheter. Det är barnets vårdnadshavare som bestämmer i frågor som rör barnet.

Prio Advokatbyrå 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons