Vi har delad vårdnad om vår snart 3-årige son. Men mammans nye sambo vägrar att träffa mig. Det enda jag vill är att veta vem som bor under samma tak som min son.

Har jag rätt att kräva att jag åtminstone ska få hälsa på honom? Och vad kan jag göra om han fortsätter vägra?

Svar:

Delad vårdnad är ett vardagligt uttryck som antingen kan betyda att sonen bor växelvis hos er båda; eller så betyder det att ni har gemensam vårdnad om honom.

Om det är fråga om växelvis boende kan det möjligen öka behovet att få veta vem den andre förälderns partner är. Men någon juridisk rätt ha ha en personlig kontakt med honom eller henne finns inte.

Däremot bör mamman, om ni har gemensam vårdnad, verka för ett personligt möte mellan er, om det är lämpligt. Båda två har ni en skyldighet att informera varandra om viktiga saker och ting som påverkar sonens omsorger och levnadsvillkor. Det kan till exempel handla om byten av bostäder, telefonnummer och nya partners som introduceras i barnets liv.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons