Jag bor ensam med mina 3 barn – 13, 15 och 17 år gamla. Barnens far är alkoholist, men erkänner det bara ibland. Han har aldrig barnen mer än att de kanske träffas några timmar i månaden. Nu vill han resa utomlands med de två yngre, samt tillsammans med sin sambo.

Kan jag ”åka dit” på detta då jag vet att han är en fara på grund av  av alkoholen? Vet att jag är skyldig att skydda mina barn mot fara och det även att det är mot deras pappa. Nu är de så stora att de kan klara sig själva och de vill resa med honom. Vad ska jag göra?

Svar:

Jag tolkar din fråga som flerdelad, beroende på hur man tolkar begreppet ”åka dit”.

Om du med ”åka dit” menar att du får ett straff för något brott, så är svaret – med största sannolikhet, nej. Det förutsätter först och främst att något dåligt händer barnen under resan och att dit medgivande för dem att åka också skulle ge dig straffrättsligt ansvar för den händelsen. Den tanken är mycket långsökt.

Om du med ”åka dit” menar att du blir av med vårdnaden – nej. Oberoende av hur gamla barnen är så bestämmer vårdnadshavaren om de ska få åka. Barnen har ett dock ökat inflytande med ökad ålder, vilket gör ett nekande av resan med sin far mer orimlig för de äldre barnen. Att neka dem umgänge skulle kunna vägas in i en vårdnadstvist, i vart fall i teorin. Men det är inte så sannolikt att det skulle få övervikt. Det beror dock tyvärr också även på andra faktorer, som jag inte vet om. Det är därför svårt att ge ett säkert svar.

Om du med ”åka dit” menar att socialtjänsten skulle ta barnen – det går inte att utesluta. Det verkar inte stå troligt att det skulle ske, utifrån de få saker du beskriver, men det beror också på händelseförloppet och era övriga förhållanden vilket jag inte vet något om.

Är du osäker – konsultera alltid juridiskt ombud.

Jens Sjölund
Prio Advokatbyrå

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...