Min sambo har en son som är 8 år. Hennes tidigare man, pojkens pappa, vill nu att sonen ska bo hos oss på heltid. Jag undrar om det finns möjlighet att ha tre vårdnadshavare då jag och min sambo vill att jag ska ha rätt till sonens skolgång, utvecklingssamtal m.m. Även den biologiske pappan vill detta.

Svar:

Nej, ett barn står som regel under vårdnad av sina två föräldrar, eller en av dem. I vissa fall kan vårdnaden ha flyttats från föräldrarna till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Till exempel om barnet en längre tid varit boende i ett familjehem eller om föräldrarna av någon anledning är förhindrade att utöva vårdnaden.

Att barn har två vårdnadshavare kan dock komma att ändras i framtiden. Riksdagen har ställt sig sig bakom möjligheten att barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare. Men detta ställningstagande har ännu inte lett fram till ett lagförslag.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons