Om det uppstått problem mellan nybildade familjer, där barnen kommit i kläm, till exempel för att mamman har synpunkter på vad styvmamman får göra och inte göra. Får då respektive följa med föräldrarna på samarbetssamtal på familjerätten?

Svar:

Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter mellan nybildade familjeskonstellationer. Särskilt då mellan en mamma och pappans nya fru eller sambo.

Generellt bör en styvmamma ha en tillbakadragen roll och överlåta till föräldrarna att planera och genomföra barnens uppfostran, skolgång och fritidsaktiviteter med mera. I de flesta fall brukar också en klok styvmamma markera för barnen att de redan har en mamma och att hon varken kan eller vill ersätta henne.

Styvmammans agerande gentemot barnen bör i allt väsentligt styras av pappans önskemål och behov av hjälp och stöttning. Men också av relationen mellan styvmamman och barnen. När barnen vistas hos pappan kanske han överlåter delar av omvårdnaden till henne när han inte är på plats. Om styvmamman tar hand om barnen utifrån föräldrarnas planering och pappans ansvar bör rimligen mamman acceptera detta utan invändningar.

Om och när det uppstår konflikter mellan föräldrar bör de i första hand söka hjälp hos socialtjänstens familjerätt. Samarbetssamtal, som är frivilliga och som utgår från vårdnadshavares behov, kan ofta lösa meningsskiljaktigheterna. Det finns inga formella hinder för nya partners att delta i samtalen, förutsatt att båda föräldrarna och samtalsledaren anser att det är lämpligt. 

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons