Jag är gravid och bor inte med pappan till det kommande barnet , och vet att jag får ensam vårdnad efter födelsen.

Men om jag gifter mig med annan man än pappan - får vi då gemensam vårdnad? Och gäller det innan barnet är fött eller när barnet är fött?

Svar:

Om du gifter dig med en annan man än pappan innan barnets födelse, då anses barnet vara fött inom äktenskapet och ni båda blir barnets vårdnadshavare.

Den man , som du vet är barnets biologiske pappa, kanske anmäler till socialnämnden att detta är fel. En utredning om att häva faderskapet kan då inledas av socialnämnden med motivering att det tillhör barnets rättigheter att få veta sitt bilogiska ursprung med mera.

Gifter ni er däremot efter barnets födelse ska faderskapet utredas och fastställas med hänvisning att du var ogift vid födelsen. Då kvarstår du som ensam vårdnadshavare tills något annat blir bestämt.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons