Jag har ensam vårdnad om min dotter på 6 år. Hon har en pappa men han har aldrig visat intresse för henne och inte heller tagit ansvar. En gång per år har han kollat läget med dottern och frågat när han får se henne. Jag har då inte haft tid och bett honom höra av sig senare, men då har han aldrig hört av sig igen. Kan även tillägga att pappan har haft alkoholproblem, aggressionsproblem och är f.d. kriminell.

Om han skulle se oss på stan, till exempel, då skulle han komma fram och säga att han är hennes pappa. Men hon vet inte att han finns och min dotter ser min nuvarande man som sin pappa och oss som sin familj.

Har han rätt att klampa in i min dotters liv såhär? Hon är känslig och jag är rädd för att hon kommer att bli skadas på något sätt.

Svar:

Du skriver att du har ensam vårdnad om Er dotter. För att din dotters pappa ska få del i vårdnaden krävs ett beslut i domstol alternativt att ni skriver ett avtal som godkänns av socialnämnden. Det står honom fritt att väcka talan i domstol om vårdnaden.

Domstolen kommer i denna process avgöra frågan om hur vårdnaden ska se ut. Domstolen kan också bestämma att Er dotter ska tillerkännas umgänge med pappan. Det umgänget sker i sådant fall för Er dotters skull och det är hennes intressen och behov som är avgörande. Utgångspunkten är att det är viktigt att ett barn har kontakt med båda sina föräldrar.

I alla beslut om vårdnad och umgänge är det alltid barnets bästa som är avgörande. Det är alltså inte föräldrarnas intresse av att ha kontakt med barnet som står i centrum, utan vad som är bäst för barnet. Här kan de faktorer som du påtalade om faderns alkoholproblem, aggressionsproblem och tidigare kriminalitet vara av relevans vid bedömningen.

Om pappan väcker talan om vårdnaden kan det vara klokt att anlita ett ombud som för din talan.

Prio Advokatbyrå 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons