Om ett par separerat och mamman och pappan inte kommer överens var barnet ska bo, kan pappan då bestämma att barnet ska bo hos honom 50 %, två dagar hos den ena, två hos den andra sedan tre dagar?

Han hävdar sin rätt till barnet. Mamman har sagt nej men pappan hotar och bråkar med henne så hon vågar inte säga nej.

Pappan missköter tider och dagar samt ändrar sig i sista stund för att istället göra andra saker. Mamman har under barnets uppväxt tagit huvudsakligt ansvar för omsorgerna. Pappan har under större delen av veckan arbetat på annan ort och på helgen har han inte prioriterat familjen. Pappan har varit våldsam mot mamman och sagt elaka saker om henne. Han har även uppträtt aggressivt mot barnet, snart två år gammal, i matsituationer. Barnet gråter vid överlämning till pappan.

Svar:

Vid gemensam vårdnad ska föräldrar fatta viktiga beslut tillsammans. Ingen av dem kan alltså ensam fatta beslut i ingripande frågor, som till exempel växelvis boende.

Växelvis boende för barn är ingen rättighet för en förälder. Ett sådant boende ska enbart utgå från barnets behov. Det förutsätter också att föräldrarna har en ovanligt god förmåga att samarbeta och har en samsyn när de ska bestämma i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna ska alltså ha en vilja och inställning att avstå från egna behov och önskemål om det är bäst för barnet.

Utifrån beskrivningen av problemet, som pappan sannolikt protesterar emot ifall man frågar honom, förefaller inte växelvis boende möjligt.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...