Min sambo har en 15 årig dotter som beter sig extremt dåligt från morgon till kväll 365 dagar om året sedan vi träffades för ca 6 år sedan. Jag är 100% säker på att dotterns beteende kommer påverka vår gemensamma 2 åriga dotter väldigt negativt.

Vad kan jag göra? Kan jag få ensam vårdnad av vår gemensamma dotter så hon slipper få sitt liv förstört?

Svar:

Ja, du kan genom avtal godkänt av socialnämnden få ensam vårdnad om din dotter. Förutsatt att mamman samtycker till ändringen av vårdnaden genom att underteckna avtalet.

Din fråga antyder att du genom ändringen också tänker bo ensam med dottern. Det är förmodligen en lösning som mamman säger nej till och vid en eventuell tvist, som avgörs i domstol, skulle du sannolikt inte få ensam vårdnad.

Du och mamman har säkert genom åren haft många diskussioner om hennes dotters beteende. Förmodligen har mamman flera gånger, med ditt stöd, försökt få flickan att ändra sitt oacceptabla uppförande.

Frågan är nog inte vad du kan göra utan vad du och mamman tillsammans kan göra ytterligare. Om dottern uppträder extremt dåligt bör man undersöka orsakerna och åtgärda dem om det är möjligt. Familjebehandling kan vara ett sätt, en personlig behandling för flickan kan vara en annan. Men någon form av stöd från socialtjänsten eller sjukvården förefaller vara nödvändigt.

Om ditt och mammans förhållande dessutom utsätts för svåra prov kan det vara lämpligt med samarbetssamtal på socialtjänsten (familjerätten).

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons