Jag har gemensam vårdnad om vår dotter som är 7 år, men pappan har inte träffat eller pratat med henne på 1 år och 8 månader. Dottern säger att hon vill inte träffa sin pappa och hon undrar varför han skaffat en ny bebis med sin nya sambo men struntar i henne.

Jag har sagt att det tycker jag hon ska fråga sin pappa. Jag skulle vilja ha ensam vårdnad om dottern för hennes bästa.

Svar:

Som jag förstår din fråga undrar du hur du ska gå tillväga för att få ensam vårdnad om din dotter.

Om man vill få en ändring i vårdnaden från gemensam till ensam vårdnad, och båda vårdnadshavarna är överens, kan man avtala om att vårdnaden ska tillkomma endast den ene föräldern ensam. För att avtalet ska gälla, och ändringen i vårdnaden registreras i folkbokföringen, och beaktas av skola, sjukvård och så vidare, måste avtalet vara skriftligt. Det måste också godkännas av socialnämnden. När socialnämnden beslutar om man ska godkänna avtalet eller inte så är det barnets bästa som ska vara avgörande. Om ni är överens bör du därför kontakta familjerätten i din kommun.

Är vårdnadshavarna inte överens får man istället ansöka hos tingsrätten om stämning mot den andre vårdnadshavaren, med yrkande att vårdnaden om barnet ska vara den ene förälderns ensam. I en stämningsansökan bör man ange orsakerna till varför det är bäst för barnet att ändringen görs. Tingsrätten utfärdar därefter stämning mot den andre vårdnadshavaren, vilket innebär att denne ska besvara yrkandet om ensam vårdnad – om yrkandet bestrids eller medges, och varför.

Typiskt sett håller tingsrätten sedan ett förberedande sammanträde, där man också försöker få föräldrarna att enas om en lösning. Lyckas man inte komma överens kommer tingsrätten planera för en huvudförhandling. Man kan begära att tingsrätten tar in en s.k. vårdnadsutredning innan huvudförhandlingen. En sådan utredning görs av socialtjänsten, och tar vanligtvis omkring tre månader. I en vårdnadsutredning får barnet komma till tals, genom att utredarna träffar och pratar med barnet. Man pratar även med föräldrarna.

Man kan som förälder driva talan om ensam vårdnad på egen hand i domstol, då det inte finns något formellt krav på att man företräds av juridiskt ombud. Det är emellertid att rekommendera att anlita jurist, eftersom det kan vara svårt att själv föra fram sin sak på ett effektivt och juridiskt relevant sätt. Om man har en hemförsäkring ingår vanligen ett rättsskydd som täcker en stor del av kostnaden för att anlita jurist. Om man av någon anledning inte kan använda sig av rättsskydd, och har låg inkomst, kan man ansöka om rättshjälp. Det är bra att först själv kontakta sitt försäkringsbolag för att få information om förutsättningarna för att få kostnader täckta av rättsskydd. Den jurist man anlitar ska sedan hjälpa till att ansöka om antingen rättsskydd eller rättshjälp.

Prio Advokatbyrå 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons