Jag och barnens pappa har separerat sen några år tillbaka. Han är ute och reser väldigt mycket på grund av jobbet. Han kan vara utomlands 1-2 mån och kanske är hemma 1-2  för att sedan åka igen. Det ställer till det med barnen när det gäller underskrifter från oss båda. Till exempel sjukvård, skola och pass osv.

Kan han skriva tillfällig fullmakt på 1 år så att jag till exempel har rätt att skriva under papper som kräver underskrift från oss båda?

Svar:

Ja, det är möjligt att ställa ut en fullmakt från en vårdnadshavare till en annan för att sköta vissa specifika frågor gällande barnen. Den kan antingen utformas generellt eller mer specifikt, beroende på dess avsedda användningsområde.

För att säkerställa att fullmakten inte ifrågasätts kan det vara lämpligt med bevittning, även om det i normalfallet inte krävs. Hur du/ni bör utforma din fullmakt borde ni diskutera med ett juridiskt biträde, eftersom det kan variera beroende på ert behov och önskemål. Du/ni kan även pröva kontakta familjerätten i er kommun för att se om de kan hjälpa er att lösa den typen av fråga.

Prio advokatbyrå 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons