Jag har varit gift och är skild sedan sju år. Vi har en dotter på 11 år. Pappan bor i Norge och jag i Sverige. Tyvärr finns det ingen kontakt mellan dottern och pappan, vilket är hans val, sedan tre år.

Han vill ge mig hela vårdnaden på grund av att det blir enklast så för oss. Vi är båda överens och min fråga är hur går jag till väga för att få ensam vårdnad.

Svar:


Eftersom ni är överens är det enklaste, och billigaste, sättet ett avtal godkänt av socialnämnden i den kommun där er dotter är folkbokförd. Föräldrar kan alltså avtala i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. I det här fallet handlar det enbart om flickans vårdnad.

Kontakta därför socialtjänstens familjerätt där du bor för mer information. Om en utredning kommer fram till att det är bäst för er dotter att du får ensam vårdnad upprättar och godkänner utredaren avtalet. Denne kan även begära biträde av norsk myndighet för att få pappans underskrift ifall han har svårt att komma till Sverige.

Ett avtal om vårdnad, boende och umgänge, godkänt av socialnämnden, har samma betydelse som en dom i domstol. Ett avtal innebär också en flexibilitet och möjlighet till uppföljning i form av samtal på familjerätten ifall man med tiden vill justera avtalet beroende på barnets vad som är bäst för barnet.

 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons