Jag har en 5 årig dotter med min före detta, vi har gemensam vårdnad och dottern har växelvis boende. Han har nu gift sig med en annan och de har även fått ett barn tillsammans. Jag undrar om hon kan på något sätt bli vårdnadshavare för vårt barn om pappan skulle gå bort när de är gifta? Måste jag dela hennes vårdnad med någon som egentligen inte är hennes "familj"?

Svar:

Om ditt barns pappa går bort och ni i samband med det fortfarande har gemensam vårdnad av barnet får du automatiskt ensam vårdnad över barnet. Det gäller oavsett om pappan vid bortgången var gift eller inte. Din dotters pappas nya fru kan alltså inte dela vårdnaden med dig.

I vissa specifika fall kan vårdnaden överflyttas, men det förutsätter att du är en olämplig vårdnadshavare för din dotter eller att du inte kan utöva vårdnaden. I så fall kan vårdnaden flyttas över till den som är bäst för barnet och i så fall utreder Socialtjänsten vem eller vilka det kan vara.

Prio Advokatbyrå

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons