Jag är gravid i sjunde veckan. Pappan har och sagt att han inte vill vara med under graviditeten men att han vill vara med när barnet är fött. Han kommer från Marocko och min största rädsla är att han kommer vilja ta barnet ifrån mig helt. Har inte känt honom länge nog, bara 5 månader, och vet inte vad han kan göra när han blir rabiat.

 

Har jag rätt till barnet när det är ett spädbarn? Vad finns det för skydd om hot uppstår?

Svar:

Antar att ni inte är gifta och att ni inte bor tillsammans. I så fall kommer du automatiskt bli ensam vårdnadshavare när barnet föds. Det innebär att du ensam har såväl rättigheter och skyldigheter gentemot ditt barn.

Vidare är det barnet som har umgängesrätt; pappan har alltså automatiskt rätt till umgänge med barnet efter födseln. Först måste också faderskapet bli fastställt. Som ensam vårdnadshavare ska du bevaka barnets rätt, men du har också ansvar för att skydda barnet ifall hot uppstår.

Om mannen utsätter dig och barnet för hot kan du hos polisen begära kontaktförbud. Vilket innebär att mannen inte får kontakta er. Skulle han ändå göra det  kan du söka skyddat boende, med hjälp av socialtjänsten, på en kvinnojour.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons