Jag och barnens mamma är separerade och nu väntar hon barn med sin nye man.

Vad har jag för skyldigheter och ansvar gentemot mina barn då hon kanske behöver ligga kvar på sjukhuset eller om barnet kommer för tidigt. Kan jag neka till att ta hand om våra gemensamma barn eller måste jag hjälpa barnets mamma med det?

Självklart så kan jag ha hand om mina barn men barnets mamma säger att det är min skyldighet som vårdnadshavare.

Svar:

Ni har gemensam vårdnad och antingen bor barnen växelvis hos er båda eller så bor barnen huvudsakligen hos någon av er, förmodligen hos sin mamma. Hon väntar barn i sitt nya förhållande och vill att du ska ha barnen boende hos dig i samband med förlossning. Något som du är beredd att göra, men du undrar samtidigt om det är din skyldighet.

Med vårdnad förstås det ”juridiska” ansvaret för barnets person, det vill säga den rättsliga sidan av saken. Som vårdnadshavare har föräldern således ett ansvar för barnets personliga förhållanden, vardagliga behov samt att barnet får nödvändig uppsikt och tillsyn.

I den här situationen bör du och mamman diskutera hur tillsynen av barnen ska lösas den tid hon vistas på sjukhuset, eller så länge behovet kvarstår. Det är ert gemensamma ansvar (och skyldighet) som vårdnadshavare. Då du kan ta hand om barnen så förefaller det inte vara något praktiskt problem för er. I annat fall hade ni fått vända er till era respektive sociala nätverk och söka hjälp; till exempel hos mor- och farföräldrar eller andra närstående personer.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons