Jag håller på att separera från min sambo och han ska bo kvar i huset och jag flyttar, men vi är inte riktigt överens om var barnen ska vara skrivna. Vi har två barn 8 och 10 år med gemensam vårdnad. Problemet är att han vägrar gå med på att ändra adress på barnen och jag är rädd att jag inte kommer att få vetskap om läkartider och tandläkartider mm. Det är alltid jag som skött om sådant, då han glömmer lätt sånt! Vi kommer att bo i samma samhälle och det kommer att vara 3 minuters gångväg mellan oss, så inget i övrigt kommer att förändras.

Hur går man till väga i en sådan här situation?

Svar:

Att ha gemensam vårdnad ställer krav på att man kan samarbeta i viktiga frågor kring barnet, t.ex. gällande läkartider och skola. Det finns en skyldighet att informera varandra om saker som är av betydelse. Kan man inte komma överens om vem som ska vara boendeförälder kan man väcka talan i domstol och överlåta att domstolen att avgöra denna fråga.

Kommunen kan annars vara till hjälp att lösa vissa frågor om boende. Barnen ska vara skrivna på den ort där de har sin huvudsakliga dygnsvila. Bor de 50/50 är det den ort där de tillbringar mest tid. Bor de nära varandra är det vanligt att barnen är skrivna hos den vårdnadshavare som bor närmast skolan.

Prio Advokatbyrå

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons