Jag har fått ett barn tillsammans med en kvinna som ska utvisas från Sverige. Faderskapet ska utredas av familjerätten. Har jag rätt till gemensam vårdnad om mitt barn?

Svar:

Av din fråga framgår att socialtjänsten (familjerätten) har inlett en faderskapsutredning. Förmodligen på grund av att mamman är ogift och för att barnet anses ha hemvist i Sverige. Även om mamman riskerar en utvisning. Det som inte framgår är om mamman är folkbokförd i Sverige.

Mamman är, eftersom hon är ogift, automatiskt ensam vårdnadshavare. När faderskapet är utrett och fastställt kan du och mamman, med hjälp av familjerätten, anmäla till Skatteverket att ni vill ha gemensam vårdnad. Hjälpen från familjerätten förutsätter dock att barnet är folkbokfört i Sverige. 

Om barnet inte är folkbokfört i Sverige kan ni själva, efter att faderskapet är fastställt, anmäla till Skatteverket att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Ni kan slutligen få gemensam vårdnad genom en dom eller ett avtal godkänt av socialnämnden. Det senare förutsätter att ni båda är överens och att nämnden efter en annan utredning finner att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Diskutera detta med utredarna som ska fastställa faderskapet.

Anm:
Svaret förtydligades 2018-03-01.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons