Vår son föddes i utomlands vi fyllde aldrig i några papper vad gäller vårdnadshavare. Nu har vi gått isär och mitt ex vägrar skriva på att jag ska stå som vårdnadshavare för min son. Idag har jag honom 60 % av tiden. Har hon någon rätt att neka mig detta?

Jag ska upp i rätten snart men är jättenervös. Tänk om de beslutar att jag ej ska få stå som vårdnadshavare för min son som är 5 och ett halvt år. Finns det någon risk att de skulle göra det? Hon kräver också att jag betalar alla min sons olika avgifter på aktiviteter för att jag ska ha honom.

Svar:

Din fråga saknar vissa förutsättningar för att vi ska kunna ge ett mer ingående svar. Jag förutsätter att du står som registrerad far till sonen (i folkbokföringen). Om du inte gör det behöver du få faderskapet fastställt, vilket kan göras antingen via tingsrätten eller med socialtjänsten i barnets hemkommun. Det kan vara värt att börja hos socialtjänsten för att se vilken utredningsmöjlighet de har.

Vad gäller din pågående tvist kan sägas följande. Det verkar som att det är en vårdnadstvist som även innefattar frågor om underhållsskyldighet (avgifterna). Vårdnaden kan tilldelas en förälder ensamt, eller båda gemensamt. Domstolen ska besluta i enlighet med det som är barnets bästa. Vad som är barnets bästa beror på de specifika förutsättningar som gäller för varje barn. Vi vet inte vilka som gäller för ditt barn. Det verkar svårt att tro att rätten skulle ta neka dig vårdnad eller umgänge eftersom du har sonen på mer än halvtid. Om du eller hon är olämplig eller om ni har sådana samarbetssvårigheter att barnen far illa av det, är ensam vårdnad mer troligt. Utgångspunkten, som är stark, är dock att barnen mår bra av att vara med båda föräldrarna och att vårdnaden därför bör vara gemensam.

Vad gäller underhåll (avgifter för barnet). I normalfallet kan den förälder som har barnet mindre bli ersättningsskyldig till barnet, genom den andre föräldern, för de kostnader som barnet har. Det kallas underhållsbidrag. En del, eller hela, detta kan betalas genom Försäkringskassans underhållsstöd. Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner med beaktande av vissa andra föreskrifter.

Eftersom du är i tvist antar vi att du har ett juridiskt ombud, annars bör du verkligen anlita ett ombud. Du kan ha möjlighet att använda din försäkrings rättsskydd för att täcka delar av ditt ombuds kostnader eller statens möjlighet till rättshjälp. Om du är intresserad har du möjlighet att vända dig till oss så hjälper vi dig att driva tvisten.

Prio Advokatbyrå

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons