Jag väntar barn och vill inte ha delad vårdnad när barnet är fött. Pappan kommer inte stötta mig under graviditeten, inte heller vara med på förlossningen, kurser med mera. Vi kommer inte överens och jag får dagligen hot och sms/kränkande ord kastade på mig.

Vad är det som gäller? Vad kan jag göra redan nu för att förhindra detta? Kan jag välja att uppge pappan som okänd istället när barnet föds?

Svar:

Begreppet delad vårdnad används ofta i vardagligt tal. Ibland avses gemensam vårdnad och ibland växelvis boende; det kan alltså uppstå en viss förvirring vad som menas.

Du kommer som ogift kvinna automatiskt få ensam vårdnad när barnet är fött. Och när faderskapet ska fastställas bör du uppge pappans namn, det tillhör barnets grundläggande rättigheter. Barnet har också rätt till umgänge och underhåll.

Pappan kan, om han vill bli vårdnadshavare, vända sig till tingsrätten för att få ett beslut om gemensam vårdnad. Han kan också yrka på att barnet ska bo växelvis hos er båda. Såvida han inte begär att få ensam vårdnad om barnet, vilket kanske är mindre troligt.

Hur tingsrätten sedan beslutar kan man aldrig inte veta förväg, det beror på många olika faktorer i det enskilda fallet. Därför bör du rådgöra med en advokat om det skulle bli aktuellt.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons