Jag och min sambo bor tillsammans med våra respektive barn. De har ingen kontakt med sin andra föräldrar. Måste vi skriva något papper eller kommer man att ta hänsyn till barnens önskningar?

Svar:

Om barnen uppnått en tillräcklig ålder och mognad bör man ta hänsyn till deras vilja. En riktpunkt är vanligen 11 till 13 år, men det kan i det individuella fallet finnas anledning att gå något under eller över dessa åldrar.

Ni bör skriva ett bevittnat dokument där ni uttrycker er vilja kring barnens boende ifall någon av er skulle avlida. Även om barnen inte har någon kontakt med de andra föräldrarna bör deras inställning klargöras i dokumentet. Sedan blir saken föremål för prövning i tingsrätten och rätten ska då ta hänsyn till respektive viljeyttringar.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons