Jag och min exsambo har bestämt oss för att separera; vi har en två-årig dotter tillsammans. Jag ska flytta till en annan ort med henne där jag har min familj. Pappan säger att det är OK, men han har även sagt att han inte kommer orka pendla för att vara med henne. Han är egen företagare och kommer att jobba dygnet runt.Hur ansöker jag om egen vårdnad; vi är överens om detta?

Svar:


Frågor om ändring i vårdnaden prövas av domstol på talan av en av föräldrarna eller båda. Domstolen beslutar därefter om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet. Man kan också ändra vårdnaden genom ett avtal godkänt av socialnämnden där barnen är folkbokförda. 

I ert fall, när ni är överens om att du ska ha ensam vårdnad, bör ni börja med att kontakta socialtjänsten (familjerätten) för information och för att få ert avtal (överenskommelse) godkänt.

Om handläggaren, efter en utredning, inte anser sig kunna godkänna avtalet kan ni istället vända er till tingsrätten för att få ett beslut om ensam vårdnad.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons