Jag har en treårig dotter som har umgänge med sin pappa varje helg från fredag till söndag kväll. Under helgen duschar han henne inte innan jag hämtar henne. Han tycker inte att det behövs eftersom hon inte hinner bli smutsig. Pappan bara ger henne måltider gör roliga saker tillsammans. Vår tid på söndagskvällen är mycket knapp och ägnas åt kvällsbestyr och förberedelser för natten. I duschen får hon utbrott och i sängen somnar hon inte eftersom hon vill vara uppe med mig och varva ner.

Är det orimligt av mig att önska att pappan hjälper till med omsorger, till exempel att överlämna dottern ren?

Svar:

Frågeställningen, som här är sammanfattad, handlar om hur föräldrar ska samverka och utforma sitt barns umgänge med umgängesföräldern. Hur det ska utformas ut beror givetvis på förutsättningarna i det enskilda fallet, barnets behov och respektive föräldrars förmåga att tillgodose behoven samt deras samverkan.

Utifrån frågeställarens beskrivning kan några reflektioner göras.

Exempelvis förefaller flickans hygien vara eftersatt under umgänget. Från torsdag till söndag har hon inte duschat eller tvättat håret. Frågan infinner sig då; har pappan inte heller duschat eller tvättat håret under denna tid, vilket förefaller mindre sannolikt? Barn, som ofta är mycket aktiva och i farten, bör rimligen ha samma behov. Alternativt att bada, vilket de flesta barn älskar.

En annan reflektion är tidpunkten för överlämning på söndagen. Bör man inte som föräldrar överväga en tidigare tidpunkt om det blir stressigt och mindre tid för att varva ner inför måndagen?

En tredje reflektion är föräldrarnas samvaro med dottern. Flickan är med sin mamma under veckan som präglas vardagliga omsorger utan att kunna göra saker tillsammans på helgen. Pappan är en helgpappa med inriktning på att bara vara tillsammans utan sådana omsorger som hygien med mera.

Är detta bra, kan man fråga sig. Eftersom växelvis boende inte verkar aktuellt; vore det inte bra om umgänget utformades som så att flickan träffade sin pappa varannan helg från torsdag till måndag morgon? Då skulle flickan, till viss del, få tillgång till sina föräldrar både vardagar och helger. Ett sådant umgänge, om det praktiskt går att genomföra, skulle kanske rent av lösa frågan om hygienen?

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons