Mitt ex och jag har tre barn, 10, 8 och 6 år gamla. Nu i sommar vill jag åka utomlands med dem. Vi har gemensam vårdnad fast barnen har inte umgänge med sin pappa; senast de träffades var för flera år sedan. Jag har barnens pass. Kan han stoppa oss?

Svar:

När föräldrar har gemensam vårdnad om barn gäller att beslut som rör dem ska fattas av vårdnadshavarna gemensamt. Är man inte ense om en utlandsresa, och en förälder ändå tar barnen med sig på resan, kan det innebära att man gör sig skyldig till brottet egenmäktighet med barn.

I den mån man inte kommer överens kan man som förälder väcka talan om ensam vårdnad, och i samband med det begära ett interimistiskt beslut. Genom att få vårdnaden om barnen interimistiskt (d.v.s. i avvaktan på slutligt avgörande i vårdnadsfrågan) kan man ganska snabbt bli den som ensam bestämmer om barnen ska åka eller inte. Om du vill bestämma om utlandsresan (och andra frågor gällande barnen) själv kan alltså du väcka sådan talan, men även pappan kan väcka talan i syfte att förhindra att barnen följer med.

Eftersom det kan finnas omständigheter i ert fall som är okända för mig är det inte möjligt att säga hur sannolikt det är att pappan skulle kunna hindra er resa. Typiskt sett torde dock den omständigheten att boendeföräldern vill åka på utlandssemester inte ensamt kunna motivera att vårdnaden flyttas över till en förälder som inte träffat barnen på flera år.

Omvänt torde en normal utlandssemester som en vårdnadshavare som inte träffat barnen på lång tid vill hindra kunna vara skäl nog för ett interimistiskt beslut om att boendeföräldern ska ha vårdnaden, om det inte finns rimliga motiv till att hindra utlandsresan (exempelvis risk för bortförande).  

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons