Jag och min sambo bor tillsammans med våra respektive barn. De har ingen kontakt med sina andra föräldrar och vill inte ha det. Föräldrarna är inte vårdnadshavare. Om vi skulle avlida måste vi skriva något papper för att förhindra att barnen flyttar till sina andra föräldrar? Kommer man även att ta hänsyn till barnens åsikter?

Svar:

Ett av er skrivet dokument förhindrar inte en flytt till barnens andra föräldrar. Men det kan påverka ett senare beslut i domstol.

Skulle du och din sambo avlida ska domstolen efter en ansökan av de andra föräldrarna, eller efter en anmälan av socialnämnden, flytta över vårdnaden till dem. Men det ska också göras en bedömning, eller utredning, om detta är lämpligt. Det kan eventuellt finnas omständigheter som talar emot att en sådan vårdnadsöverflyttning, och då kan det vara lämpligare att en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses.

Hade de andra föräldrarna också varit vårdnadshavare, då hade de fått de ensam vårdnad om ni avlidit, Vilket hade inneburit att barnen, i normalfallet, ska bo hos dem. Socialnämnden har dock ett ansvar, utifrån sin talerätt, att i båda fallen agera utifrån vad som anses bäst för barn.

Ett dokument där ni uttrycker er vilja kring barnens vårdnad och boende ifall någon av er skulle avlida kan alltså tillsammans med andra omständigheter få betydelse vid domstolens prövning. Dokumentet kan exempelvis namnge närstående personer och barnens åsikter kan också framgå om det är lämpligt.

Beträffande barns åsikter i frågor om vårdnad, boende och umgänge ska man ta hänsyn till deras åsikter om de har uppnått en tillräcklig ålder och mognad för att förstå konsekvenserna av sitt ställningstagande. En riktpunkt kan vara när barnet är mellan 11 och 13 år, men i det individuella fallet kan det finnas anledning att gå något under eller över dessa åldrar.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons