Jag har en dotter som är 5 år; hennes pappa och jag separerade för 3,5 år sedan. Hon bor hos mig och pappan bor 25 mil härifrån. Han har henne någon vecka på sommaren och vid jul. Förut har vi kommit bra överens och löst saker och ting rätt bra. Men nu är det bråk om allt. Nu senast har han gått och ändrat underhållsbidraget utan att säga till mig.

Vart ska jag vända mig för att vi ska komma överens?

Svar:

Vänd dig till familjerätten (socialtjänsten) där du och din dotter bor och be dem anordna samarbetssamtal. Samtalen innebär egentligen en medling när man är oense. De förutsätter förstås att pappan håller med om att ni bråkar om allt och att han också tycker att ni behöver hjälp i form av samarbetssamtal.

Skulle pappan vara tveksam till samtal bör familjerätten kontakta honom för att övertyga honom att samtal kan vara bra för att lösa era problem. Ett hinder för samtal kan vara det långa avståndet mellan era orter. Men det kan man lösa genom Skype, även om det alltid är bäst med ett personligt möte.

Om konfliktnivån är hög, och om samarbetssamtal inte löser problemen, bör du rådgöra med en advokat. Denne kan ge dig råd när det gäller underhållsbidraget och andra familjerättsliga frågor som rör er dotter.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons