Svea hovrätt
2023-12-06
Mål nr T 3911-23

Efter parternas separation bodde barnet först växelvis hos föräldrarna men sedan 2021 stadigvarande hos pappan. Under sommaren 2022 flyttade pappan med barnet från Ekerö utanför Stockholm till Göteborg.

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om barnet skulle anförtros mamman ensam med hänvisning till att pappan under lång tid manipulerat barnet, i dagsläget 14 år, och att barnets ovilja att träffa mamman inte kunde anses utgöra ett uttryck för hans verkliga vilja.

Till skillnad från tingsrätten gör hovrätten bedömningen att barnets avståndstagande från mamman inte har initierats av pappan utan har sin grund i allvarliga händelser mellan barnets och hans mamma. Med hänsyn till barnets ålder ska hans tydliga vilja vara avgörande.

Med ändring av tingsrättens dom beslutar hovrätten att pappan ska ha ensam vårdnad om barnet. Eftersom barnet inte vill träffa mamman regleras inget umgänge mellan barnet och mamman.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons