Jag och min exsambo har en treårig son och vi har bestämt oss för att separera. Vi är överens om att jag ska ha ensam vårdnad om sonen. Hur ansöker jag om ensam vårdnad?

Svar:

Förstår att ni är sambor, har gemensam vårdnad och att ni är överens om du ska ensam vårdnad.

En ändring av barnets vårdnad prövas av domstol på talan, antingen en av dig eller av er båda. Domstolen beslutar därefter om vårdnaden utifrån vad som anses bäst för barnet. Ni kan också ändra vårdnaden genom ett avtal godkänt av socialnämnden där barnen är folkbokförda.

Då ni är överens i vårdnadsfrågan förefaller ett avtal som ett bra och enkelt alternativ. Kontakta socialtjänsten, familjerätten, för information och för att få ert avtal, överenskommelsen, godkänd av socialnämnden. Informationen kan också handla om olika konsekvenser av en separation som ni kanske inte har tänkt på.

Ett avtal föregås av en utredning. Skulle handläggaren, av redovisade anledningar, anse att nämnden inte kan godkänna avtalet kvarstår möjligheten för er att vända er till tingsrätten för att få ett beslut om ensam vårdnad.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons