Vi har gemensam vårdnad efter separationen. Pappan är dock utomlands längre perioder på grund av sitt arbete vilket innebär problem med gemensamma underskrifter exempelvis när det gäller sjukvård och skola.

Kan han skriva en fullmakt som ger mig rätt att underteckna papper som kräver underskrift från oss båda?

Svar:

Ja, det är möjligt. Vid gemensam vårdnad kan en vårdnadshavare utfärda en fullmakt åt den andra vårdnadshavaren så att han eller hon ensam kan fatta beslut i ett flertal frågor, till exempel om barnets sjukvård och skolgång.

Fullmakten kan utformas enligt följande.

Undertecknad (vårdnadshavarens namn) tillsammans med (den andra vårdnadshavarens namn) som är gemensamma vårdnadshavare för (barnets namn och personnummer), ger härmed (den andra vårdnadshavarens namn) rätt att fatta följande beslut avseende vårdnaden om (barnets namn). Till exempel val av förskola, skola, beslut om medicinsk behandling och flytt inom landet.

Vid en komplicerade situation kan det vara lämpligt att be ett juridiskt ombud att utforma fullmakten.Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons