Mina barn 16 år och 18 år har bott hos mig större delen av sommaren när de jobbat och haft sommarlov. Sammanlagt tre respektive två månader. Om man delar det i hälften så är det 1½ månad och 1 månad som vi föräldrar är underhållsskyldiga var. Har frågat mitt ex om hon kan stå för matkostnaderna enligt Konsumentverkets beräkningar. Har bara fått undanflykter till svar och att hon satt in pengar till 16 åringen för att täcka hans lunchmat.

Vad är det som gäller vid växelvis boende och gemensam vårdnad?

Svar:

Ensam eller gemensam vårdnad har ingen betydelse när det gäller en förälders underhållsskyldighet. I det här fallet har för övrigt föräldrarna gemensam vårdnad enbart avseende 16-åringen eftersom 18-åringen blivit myndig. I hans/hennes fall kvarstår underhållsskyldigheten under (eventuellt) pågående gymnasiestudier, dock längst tills hon/han fyller 21 år.

Vid växelvis boende ansvarar varje förälder för bo- och levnadskostnader för sin period, oftast varannan vecka. Övergripande kostnader, till exempel lägervistelser och dyrare fritidsaktiviteter, förväntas föräldrarna dela på om man har jämförbara inkomster. I vissa fall, om en förälder har en väsentligt högre inkomst än den andre, har barnet rätt till standardtillägg.

I det här fallet har det växelvisa boendet tillfälligt upphört under sommaren och barnen har haft sitt boende hos pappan. Mamman ska följaktligen betala underhållsbidrag för barnens kostnader hos pappan när det gäller dessa månader.

Beträffande barnens matkostnader förefaller det rimligt att utgå från Konsumentverkets beräkningar för barn 10-17 år samt för vuxna personer (18-åringen). Tilläggas bör att verket också har beräkningar för vad en hemmavarande vuxen förväntas bidra med till hushållets kostnader, om den frågan skulle bli aktuell.

Om föräldrarna är överens kan de mycket väl dela på barnens levnadsomkostnader, istället för att göra en korrekt beräkning av underhållsbidraget.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...