Min son, som fyller 14 år, vill träffa mig mer än en tidigare umgängesdom. Domen är sex år gammal. Hans mamma som har ensam vårdnad motsäger sig detta och bara hänvisar till domen.

Ska man inte lyssna på barnets önskan? Kan ju inte vara möjligt att det får gå till så här.

Svar:

Självklart ska kloka föräldrar alltid lyssna på barnets åsikter, och när det är lämpligt och möjligt också följa barnets önskemål och ställningstaganden. Detta betonas i föräldrabalken och lagens förarbeten.

Det kan förstås i vissa fall vara olämpligt att följa barnets önskemål. Till exempel om barnet inte uppnått tillräcklig ålder, utveckling och mognad eller om han eller hon inte förstår konsekvenserna av sitt ställningstagande. Men är barnet normalutvecklat och om det är praktiskt möjligt, bör föräldrar till ett fjortonårigt barn göra som hon eller han vill.

Umgängesdomen tillkom i detta fall när barnet var 8 år gammal. Mycket talar för att mycket kan ha förändrats sedan dess. Till exempel om barnet senare uttryckt ett eget behov av umgänge och sin inställning till umgängets utformning. Äldre domar hanterar som bekant en då aktuell situation.

Det bästa vore om du och mamman hos socialtjänsten (familjerätten) begär att få samarbetssamtal för att lösa era meningsskiljaktigheter. Samtal som också kan inbegripa samtal med er son. Samtalen kanske kan leda till ett avtal godkänt av socialnämnden som ersätter den tidigare domen. Ett avtal som ni föräldrar inklusive barnet tycker passar bra just nu, och som också senare enkelt kan ersättas med ett nytt uppdaterat avtal.

Det sämsta vore om er tvist måste avgöras genom ett nytt beslut i tingsrätten. Ditt ställningstagande om en eventuell stämning bör föregås av att du rådgör med en advokat.

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons