Vårt barn har en fritidsaktivitet varannan fredag sedan några år. Efter separationen valde pappan att lägga sina umgängeshelger på den fredagen. Jag har erbjudit mig att lämna barnet efter aktiviteten, men han går inte med på det. Barnet är 12 år och vill hellre hoppa över pappahelgen än att missa sin fritidsaktivitet.

Vad kan jag göra?

Svar:

Det förefaller som att barnet och pappan ska ha umgänge varannan helg på en tidpunkt som pappan ensidigt har valt, utan att ta hänsyn till barnets fritidsaktivitet. Barnet vill delta i aktiviteten, och pappan avböjer erbjudandet om att barnet kommer när den är avslutad.

Genom att formulera det som att pappan har sina umgängeshelger kan man förledas att tro att pappan har umgängesrätt med barnet. I själva verket är det tvärtom. Föräldrar ska alltså anpassa barnets rätt till umgänge utifrån barnets önskemål, lämpliga tider och behov. Självklart med hänsyn tagen till föräldrarnas möjligheter att tillgodose dem.

Pappan bör således, i det här fallet, lyssna på barnets åsikter och se fram emot ett umgänge med ett barn som förmodligen har en del att berätta om aktiviteten. Känner barnet och pappan att helgumgängena blir kortare genom aktiviteten kan de förslagsvis diskutera en förlängning av helgumgänget eller ett umgänge på en eftermiddag mellan helgerna.

Det handlar då inte om någon slags ”kompensation” för pappan. Det handlar i stället om att undvika att barnet bygger upp ett motstånd mot att ha umgänge med honom. Särskilt med tanke på att barnet snart går in i tonåren där ett barns behov av ett reglerat umgänge med en förälder minskar eftersom kompisar ibland blir viktigare.

Till frågan. Det finns inga lagar som reglerar lösningen på frågeställningen. En möjlighet finns dock, nämligen samarbetssamtal på socialtjänsten (familjerätten). Samtal som också innebär att barnet kan få tillfälle att säga sina åsikter.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons