Jag är vårdnadshavare till min son 10 år gammal som bor hos mig. Pappan kommer då och då och besöka sonen eftersom vi är skilda. Nu är pappan elak mot mig och försöker utnyttja mig.

Kan jag bestämma exakt vilken dag att pappan kan besöka min son? Kan min son tacka nej om pappan vill komma till oss?

Svar:

Eftersom rätten till umgänge tillhör barnet, och inte pappan, bör tidpunkt och plats för umgänget avgöras utifrån hans behov, önskemål och inställning till umgänget. Men också utifrån de praktiska hänsyn som bör tas, till exempel hans fritidsaktiviteter.

Det är ni föräldrar som ska planera utformningen sonens umgänge, och det bästa är om ni kommer fram till ett gemensamt beslut. Vid oenighet får du som ensam vårdnadshavare bestämma var, när och hur umgänget ska ske. Det är alltså du, och inte sonen, som ska tacka nej om pappan vill komma till er bostad.

Läs mer:
Får mitt barn bestämma själv när han är 12 år?

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons