Vår son som är fem år bor hos mig och umgänget med pappan fungerar inte. Pappan bokar en träff med sonen ibland, men de två senaste gångerna har han inte kommit. Sonen blir så otroligt ledsen och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill att de ska ses för vår sons skull, men är även orolig för att frånvaron beror på droger. Pappan både säljer och tar droger, vilket han inte förnekar.

Vad borde jag göra?

Svar:

Din fråga innehåller två viktiga omständigheter. Dels sonens umgängesrätt med pappan som han inte bor tillsammans med, dels att sonens umgänge ska vara tryggt och positivt utformat.

Det är följaktligen bra att du försöker ordna ett umgänge mellan din son och hans pappa. Däremot är pappan inte skyldig att tillgodose sonens rätt till umgänge, och ett umgänge där en förälder tvingas till umgänge med sitt barn anses inte bra för barnet.

Om en förälder säljer och använder droger måste givetvis umgänget genomföras under säkra och trygga förhållanden. Till exempel bör i det här fallet pappan före umgänget genomgå drogtester. Han ska också i förväg berätta vad som ska ske under umgänget och var det ska genomföras. Självklart måste pappan också komma på de tider som är planerade. Tyvärr är det alltför vanligt att föräldrar med missbruksproblematik inte klarar detta.

Det finns få goda råd att ge när det är så här. Du kan undersöka vad du kan påverka och vad du inte kan påverka i den här situationen. I bästa fall kan du uppmuntra och stötta pappan att nykter och drogfri genomföra planerade umgängen. Men det finns en risk att det inte alltid kommer att fungera. Det är egentligen bara pappan med eventuellt stöd från vården som kan det.

I likhet med många andra föräldrar i samma situation kan du bara enkelt och förståeligt besvara sonens frågor om varför pappa inte kommer samt trösta honom så långt det är möjligt.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons