Min fru har från ett annat förhållande har tre barn. När det är dags för helgumgänge händer det ofta att pappan inte kan ha dem eller så glömmer han bort att det är hans helg. Det kan också gå ett par månader innan han hör av sig. Pappan säger också att det är min frus skyldighet att hämta barnen efter umgänge. Eftersom hon inte har körkort har jag fått åka och hämta dem.

Är pappan skyldig att hämta och lämna barnen vid umgänge? Det är 7 mil enkel resa mellan oss.

Svar:

Föräldrar har enligt föräldrabalken (FB) ett gemensamt ansvar för att se till, så långt det är möjligt, att ett barn får umgänge med den förälder som barnet inte bor med.

FB tar inte ställning till vilken av föräldrarna som ska hämta och lämna vid umgänge. Däremot har en boförälder en skyldighet att bidra till resekostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.  Vid skälighetsprövning tar man enbart hänsyn till betydande kostnader. I allmänhet är boföräldern skyldig att bidra till resekostnaderna när avståndet är relativt stort; en riktpunkt är när avståndet överstiger 10 mil i en riktning.

I det här fallet, när din fru saknar körkort och när avståndet under stiger 10 mil enkel resa, förefaller det rimligt att umgängesföräldern hämtar och lämnar samt ensam står för resekostnaderna. Det senare med hänvisning till att avståndet mellan era bostadsorter är 7 mil.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons