Jag är mamma till en 5 årig pojke som bor tillsammans med mig och två äldre syskon. Pojkens pappa bor 30 mil härifrån. Han hämtar och lämnar sonen vid umgängen. Jag lever på försörjningsstöd från kommunen utöver underhållsstöd och barnbidrag och pappan har en lön från sitt arbete.

Vem ska stå för den största kostnaden vid deras umgänge?
Hur mycket ska jag ge pappan för hans hans resekostnader.

Svar:

Pappan ansvarar ekonomiskt för alla levnadsomkostnader och andra kostnader under umgänget. Det innebär alltså att han ansvarar för alla små och stora kostnader.

Pappan ska också ha tillgång till hygienartiklar och ombyte av underkläder och t-shirts om det skulle bli aktuellt med tvätt under umgänget. Som boförälder ska du skicka med kläder passande till rådande väderlek plus annan nödvändig utrustning.

Vid fördelning av resekostnaderna ska du bidra till dessa kostnader om du har ekonomisk förmåga att göra det. Det förutsätter att avståndet mellan bostadsorterna är längre än tio mil i en riktning, så som det är i det här fallet. Men då du uppbär bidrag, kompletterat av försörjningsstöd, är det tveksamt om du har ekonomisk förmåga att bidra till resekostnaderna.

Beräkningen av hur man fördelar resekostnaden är komplicerad eftersom man ska ta hänsyn till många faktorer. Många föräldrar väljer därför att istället för blanda in pengar att antingen mötas på halva vägen eller att ansvara för var sin resa vid hämtning och lämning.

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons