Jag och min dotters pappa har separerat på grund av ett förhållande som mest var bråk och ingen tillit. Min dotter är två månader och jag har tagit hand om henne 85 % av hennes tid. Nu vill pappan att hon ska övernatta hos honom under helger.

Jag känner mig osäker på detta då hon inte känner honom så bra och för stt hon hamnar i en ny miljö utan mig.

Har han rätt att till dessa övernattningar? Och vad finns för rekommendationer angående övernattningar och boende när man är så liten?

Svar:

Lagen reglerar inte frågan om små barns övernattningar hos en umgängesförälder. Lagstiftaren förutsätter att föräldrar bestämmer detta med hänsyn tagen till barnets behov och de faktiska omständigheter som råder i varje enskilt fall.

Många barnpsykologer, och andra sakkunniga, ger föräldrar rådet att ett spädbarn ska träffa en umgängesförälder ofta och under korta stunder. Ett långt avbrott i kontakten med en huvudsaklig omsorgsperson, till exempel vid ett helgumgänge eller växelvis boende, anses inte vara bra för det lilla barnet.

Det finns individuella skillnader, men när det gäller ett barn på två månader bör man således vänta med övernattningar hos den andra föräldern eller andra närstående personer.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons