Jag har ensam vårdnad och har en fråga om umgängesrätt. Barnens pappa tog ett återfall på droger för åtta månader sedan efter flera års nykterhet. Därefter har han träffat barnen hemma hos mig två timmar varannan lördag. Det finns ingen dom eller avtal som reglerar detta.

Nu vill pappan öka umgänget till varannan helg. Jag vill att han i så fall ska lämna kontinuerliga drogtester hos socialtjänsten. Kan jag kräva detta?

Svar:

Först bör det klargöras att umgängesrätten enligt lagen tillhör barnen. Föräldrar ska bevaka deras behov och rättigheter och om en av föräldrarna har ensam vårdnad har hon eller han ett särskilt ansvar att så långt det är möjligt se till att umgänget påbörjas och fungerar för barnet.

Barnen har också rätt att kräva att umgänget ska vara förutsägbart, tryggt och säkert. Finns det tecken på missförhållanden hos umgängesföräldern, till exempel om han eller hon missbrukar alkohol eller andra droger, kan det vara ett skäl till att ställa in ett umgänge eller förena umgänget med vissa restriktioner som exempelvis drogtester.

I det här fallet tog pappan ett återfall efter flera års nykterhet. Han har sedan under åtta månader haft umgänge under uppsikt av dig. Under de månaderna förefaller han ha varit nykter, och hans önskan om att utöka umgänget är därför rimlig. Sannolikt vill också barnen detsamma.

Du kan inte med hänvisning till någon lag kräva att pappan lämnar drogtester, det förutsätter alltså ett beslut i domstol eller att du och pappan gemensamt finner att drogtester är lämpliga. Om ni har en bra dialog kommer han sannolikt kontakta socialtjänsten för att få hjälp med testerna. Många socialtjänster erbjuder för övrigt sådana tester utan kostnad och biståndsprövning.

Det kan således vara rimligt med drogtester inledningsvis, men efter ett visst antal negativa tester, kanske fem stycken, bör du ha fått en sådan tillit till pappan att de kan upphöra. Drogtester ska således inte användas slentrianmässigt eftersom de trots allt kan vara integritetskränkande för den enskilde. 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons