Jag har fått barn med en man jag inte lever ihop med. Barnet, 5 månader gammalt, bor hos mig på heltid. Vi har gemensam vårdnad och är inte osams. Jag skulle vilja att pappan träffar barnet några timmar 2-3 gånger i veckan hemma hos mig eller att jag och barnet åker hem till honom. Men jag vill inte att barnet lämnas hos pappan, eller hans familj/släkt utan att jag är med.

Låter detta som ett bra upplägg för barnet?

Svar:

Det finns många olika åsikter när det gäller mycket små barns umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Man kan förmodligen få ett svar som passar ens egen åsikt beroende på vem man frågar. Generellt bör man dock följa de råd som ges av barnspsykologer; kontakta därför barnpsykologen på närmaste vårdcentral och hör vad han eller hon har för åsikt.

De flesta sakkunniga som arbetar med barn är dock överens om att barn mår bäst av att träffa umgängesföräldern ofta och under korta stunder; till exempel under ett par timmar tre gånger i veckan. Vad som är ett bra upplägg kan alltså skilja sig från fall till fall; avgörande är hur umgänget utformas och hur barnet reagerar på det.

I första hand bör ett barn och umgängesföräldern så tidigt som möjligt få en anknytning till varandra. Familj och andra närstående bör alltså avvakta och finnas med i bakgrunden, även om det är viktigt för barnet att med tiden också lära känna dem närmare.

Om barnet känner en trygghet och stabilitet hos pappan bör det finnas förutsättningar för honom att träffa barnet ensamt, också om någon från hans familj eller släkt är närvarande. Men brister det i trygghet och stabilitet kan det vara nödvändigt att boföräldern närvarar under umgänget en viss tid.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons