Barnen bor växelvis och det det funkar alldeles utmärkt förutom att pappan inte vill att morföräldrarna ska få vara med barnen under mina veckor. Barnen, 3 och 6 år gamla, älskar att vara med dem och mina föräldrar bor nära och vill finnas till för mina barn.

Har barnen laglig rätt till umgänge med morföräldrarna om det är deras önskan?

Svar:

Enligt FB har barn rätt till umgänge med personer som står dem särskilt nära. Lagstiftaren har då i första hand tänkt på barnets mor- och farföräldrar. Men även en styvförälder som barnet vuxit upp med kan ses som en särskilt närstående person. Likaså tidigare familjehemsföräldrar om barnet varit placerat hos dem en längre tid. Även andra personer kan eventuellt ha en särskilt nära relation till ett barn, det får prövas från fall till fall.

I det här fallet, när barnen bor växelvis hos föräldrarna, förefaller det lämpligt att barnet kan ha ett visst umgänge med morföräldrarna den ena veckan och med farföräldrarna den andra veckan om barnen har behov av det.

Respektive förälder (vårdnadshavare) har således ett ansvar för att se till att barnens umgänge får en omfattning som är bäst för dem beroende på deras relation med särskilt närstående personer.

 Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons