Vad har en tidigare familjehemsförälder för rättigheter när ett barn efter placeringen bor växelvis hos en förordnad vårdnadshavare och den tidigare familjehemsföräldern?

Kan familjehemsföräldern kräva del av arvode eller omkostnadsersättning?

Svar:

Frågan förefaller utgå ifrån om den tidigare familjehemsföräldern kan begära en del av den särskilt förordnade vårdnadshavarens arvode och omkostnadsersättning vid växelvis boende. Om så är fallet blir svaret nej.

En tidigare familjehemsförälder har inte heller några rättigheter i en sådan här situation. Däremot är det rimligt om han eller hon begär ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning om kommunen vill att barnet, efter placeringen, ska bo varannan vecka hos den tidigare familjehemsföräldern.

I det här fallet förefaller det ha skett en vårdnadsöverflyttning där den särskilt förordnade vårdnadshavaren inte kan eller vill ha barnet boende hos sig på heltid. I den situationen är det förståeligt att den tidigare familjehemsföräldern erbjuds det nya uppdraget att barnet ska bo växelvis hos honom eller henne. Den nya vårdnadshavaren har således av kommunen beviljats ett bistånd i form av att barnet ska bo växelvis i ett familjehem (eller en kontaktfamilj). 

Oavsett vad uppdraget kallas uppstår en avtalssituation, där kommunen som en självklarhet bör utbetala en ekonomisk ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommendation till den tidigare familjehemsföräldern. Vanligen får exempelvis tidigare familjehem, där familjehemsföräldrar blir särskilt förordnade vårdnadshavare, ungefär samma ersättning som tidigare.

Vill kommunen att den tidigare familjehemsföräldern, enligt ett nytt uppdrag, ska svara för barnets boende varannan vecka uppstår följaktligen en förhandling om ett avtal om ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utifrån de nya faktiska förhållandena. Vill inte kommunen betala någon ersättning kan den tidigare familjehemsföräldern välja att tacka nej till uppdraget. 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons