Jag är en nyskild mamma som har träffat en kille som är 17 år. Allt är jättebra och mina minsta barn gillar honom. Problemet är att han är lika gammal som min äldste son och varken han eller barnens pappa gillar vårt förhållande. De pratar om pedofili och tänker anmäla oss till både polis och socialtjänst för att jag ska bli av med mina barn.

Kan det verkligen bli så?

Svar:

Pedofili är i första hand en sexuell störning som innebär ett varaktigt sexuellt intresse för barn som inte kommit in i puberteten, eller som befinner sig i tidig pubertet. Detta kan visa sig i fantasier, impulser och ibland i sexuella övergrepp mot barn.

Med andra ord kan alltså en relation mellan en vuxen kvinna och ett barn som fyllt 17 år inte handla om pedofili. En anmälan till polismyndigheten skulle med all sannolikhet inte resultera i ett åtal.

Frågan blir då om det istället kan vara frågan om ett missförhållande som socialnämnden ska utreda och åtgärda, till exempel genom ett omhändertagande med stöd av tvångslagen LVU. Antingen av den 17 årige pojken eller dina barn. Vilket förutsätter att samtliga behöver någon form av skydd och stöd så att deras hälsa och utveckling inte riskerar att skadas. Utifrån din beskrivning förefaller inte det troligt att påstådda omsorgsbrister, det vill säga pedofili, skulle motivera LVU-vård.

Det som kvarstår är att barnens pappa, och din äldste son, motsätter sig ert förhållande. Det innebär ett problem och en konflikt som ni måste diskutera under ordnade former med hjälp av utomstående och neutrala samtalsledare. Kanke ni kan få hjälp om ni kontaktar socialtjänstens familjerätt och efterfrågar samarbetssamtal?

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...