Mina barn är 6 och 9 år och de har varit omhändertagna enligt LVU i ett år. Jag och pappan är separerade och har båda missbruksproblem. Jag har genomfört behandling och har varit drogfri i 3 månader.

Kan barnen, när jag varit drogfri en längre tid, flytta hem? Har jag rätt att få hem dem med LVU i hemmet? Har pappan samma rättigheter även om han inte är drogfri?

Svar:

Dina frågor handlar om flera komplexa frågor som du i första hand bör diskutera med den socialsekreterare som handlägger barnens LVU-vård och med ditt juridiska ombud. Hemsidan kan bara beskriva principiella förhållanden.

Orsaken till LVU-vården är uppenbarligen din och pappans missbruksproblem (omsorgsbrist). Vården ska i detta fall övervägas minst var sjätte månad, och om orsaker till placeringen är undanröjda bör den upphöra. Eller så kan socialnämnden besluta att barnen ska omplaceras till hemmet för fortsatt LVU-vård, som senare kan övergå till frivilliga insatser i hemmet om sådana skulle behövas.

Någon särskild rätt till LVU-vård i det egna hemmet finns dock inte för vare sig dig eller pappan. Valet av hem beror givetvis på hur du respektive pappan har kommit tillrätta med era missbruksproblem och andra eventuella sociala problem.

Om det finns förutsättningar för barnen att flytta hem till dig, men inte till pappan, och om hans problem kvarstår kan det bli fråga om umgängesbegränsningar för hans del.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons