Jag har ensam vårdnad och pappan vill nu ha gemensam vårdnad och växelvis boende. Men vi bor på två olika orter, vilket innebär att barnen skulle få olika förskolor. På sikt blir det också frågan om var barnen ska gå i skolan. Kan det bli gemensam vårdnad och växelvis boende om han går till domstol?

Svar:

Det som domstolen har att pröva är vad som är bäst för barnen. Gemensam vårdnad och växelvis boende är vidare ingen självklar rättighet för en förälder. Avståndet mellan orterna bör också vara kort för att underlätta förskola, skola, kamratkontakter och fritidsaktiviteter. Gemensam vårdnad och boendet förutsätter att föräldrarnas kontakt är konfliktfri och att de utan större svårigheter kan hitta de bästa lösningarna för barnen. 

I domstolen kommer du och pappan, genom era ombud, redovisa vilka yrkanden ni har. Förmodligen kommer domstolen begära att socialtjänsten (familjerätten) ska genomföra en vårdnads-, boende- och umgängesutredning för att domstolen ska få ett bredare underlag för sin bedömning.

Familjerätten har fyra månader på sig att genomföra utredningen. Efter att ha samtalat med barnen, er föräldrar samt fått information från referenter, till exempel personal inom BUP, BVC och förskola, görs en analys och bedömning vad som kan vara bäst för barnen. Utredningen avslutas med ett förslag till beslut.

Kan föräldrar tillräckligt bra samarbeta kring barnen beslutar som regel domstolen att de ska ha gemensam vårdnad. Men finns starka och uppenbara skäl som talar emot kan domstolen bestämma att den ensamma vårdnaden ska kvarstå.

Beträffande barnens boende föreslår inte familjerätten, i normalfallet, ett växelvis boende som utgår ifrån att barn ska ha två förskolor. Även om föräldrarna har en god kontakt och vill detta. Vid sin prövning kan domstolen i och för sig ha en annan uppfattning än familjerätten och besluta enligt föräldrarnas vilja. Men i den här frågan är det sannolikt att domstolen instämmer i familjerättens bedömning.

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons