Min före detta sambo har träffat en ny kille som varit med i kriminella gäng och är känd för att dricka och ta droger. Jag vill inte att han är hemma hos dem när vår son bor hos henne, vilket borde vara ganska självklart. Finns det något jag kan göra?

Svar:

Frågeställningen är vanligt förekommande. Det vill säga, vad kan en vårdnadshavare göra ifall förhållandena hos den andra föräldern är olämpliga för barnet. Till exempel om det förekommer missbruk, psykisk ohälsa eller att barnet utsätts för eller får bevittna våld.

Grundläggande är att vårdnadshavare ansvarar för barnets tillsyn och skydd. En förälder är därför skyldig att ingripa om miljön hos den andra föräldern är olämplig för ett barn. Men för att ingripa, till exempel genom att inte lämna ut barnet för umgänge, måste det finnas konkreta och påvisbara missförhållanden (omsorgsbrister) hos den andra föräldern. Det får alltså inte vara fråga om hörsägen, rykten eller förutfattade meningar.

Förekommer omsorgsbrister i någon form hos mamman, bör du i första hand diskutera bristerna med henne. Har ni samma uppfattning om situationen kan du föreslå att barnet ska tillfälligt bo på heltid hos dig tills situationen blivit bättre.

Håller mamman inte med dig kan man säga att du har två val. Antingen avvakta och se hur saker och ting utvecklas eller så kan du vända dig till domstol för att få ett beslut att du ska vara boförälder, och kanske också att barnets umgänge ska ha vissa begränsningar. Men först bör du rådgöra med en advokat för att höra den personens uppfattning i sakfrågan.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons